logo Lezen op school jongen en meisje zitend lezen

Het opfrissen van de schoolbibliotheek

De schoolbibliotheek opfrissen en altijd up-to-date houden? We inventariseren met iedere school wat de wensen en mogelijkheden zijn, en doen een voorstel voor aanvulling of vervanging. Voor de oude boeken die niet meer worden gelezen, zoeken we een passende bestemming.

Wil je het nog gemakkelijker? Periodiek doen wij een voorstel voor nieuwe boeken voor de bibliotheek. De school bepaalt de kaders: niveau, onderwerp of thema, budget, frequentie, etc.

Omdat lezen leuk is. En belangrijk!

Het opfrissen van de schoolbibliotheek stapsgewijs

Een kinderboekenspecialist van Lezen op School inventariseert samen met school de wensen en behoeften

  • De omvang van de schoolbibliotheek
  • De beschikbaarheid van budget
  • Boeken over bepaalde onderwerpen
  • Extra aandachtspunten

Lezen op School schoont hierna in overleg de bibliotheek op

  • Oude boeken krijgen een passende bestemming

Lezen op School regelt de nieuwe boeken

  • Lezen op School levert de nieuwe boeken aan, en plaatst ze desgewenst in de bibliotheek

Met een abonnement op maat blijft de bibliotheek actueel

  • Het is mogelijk bij Lezen op School een onderhoudsabonnement af te sluiten
  • De school geeft de kaders aan: budget, leeftijdscategorie, soort boeken enz.
  • Lezen op School zorgt ervoor dat er iedere maand (of ieder kwartaal, ieder jaar) een pakket boeken ter aanvulling van de bibliotheek wordt geleverd