Voorlezen maakt je leuker!

Het lespakket van de Voorleesdagen bevat de officiële lessen bij de Prentenboek Top 10 waarmee je meteen aan de slag kunt. Je ontvangt tips om de boeken interactief voor te lezen, inclusief voorbeeldvragen. Voor ieder boek zijn er lesbladen, werkbladen en knutselinstructies. Je kunt het lespakket het hele jaar door gebruiken.

De Nationale Voorleesdagen sluiten perfect aan op het initiatief om dagelijks vijftien minuten (voor) te lezen in de klas of op het kinderdagverblijf. De kinderen ervaren het plezier van boeken. Bovendien ontwikkelen ze naast een beter taalgevoel ook hun empathisch vermogen. Daarom: voorlezen maakt je leuker!

NB: voor Kinderdagverblijven bestaat een apart Voorleesdagenpakket.