Boeken van Uitgeverij Billy Bones voor kinderen bij wie lezen minder makkelijk gaat

Lezen toegankelijk maken voor ieder kind is de missie van Uitgeverij Billy Bones. Om deze missie te realiseren is Billy Bones een samenwerking aangegaan met de orthopedagogen en dyslexiebehandelaren van Zien in de klas. Deze specialisten hebben de boeken van Billy Bones beoordeeld op verschillende criteria. Zo moeten ze toegankelijk zijn voor de minder makkelijke lezer, bijvoorbeeld door het gebruik van korte zinnen en hoogfrequente woorden. Ook moeten ze aansluiten bij de interesses en belevingswereld van de lezer en uitlokken tot het uitlezen van het verhaal. Boeken die voldoen aan deze criteria krijgen voortaan het predicaat ‘Lezen lukt’.

Verschillende reeksen zijn inmiddels voorzien van dit predicaat. Voorbeelden zijn hieronder te vinden: